Môj život s Televíziou v rokoch 1957 až 1968

1956 - 1957 Začiatky televízie v Bratislave
1957 - Môj prvý prenos zo SND
1958 - Moja služobná cesta do Prahy
1958 - Hlásateľky ospravedlňovali poruchy
1957 - 1958 Retranzlačný bod Veľká Javorina
1958 - Moje začiatky na Kamzíku
1958 - Veľká Javorina vtedajšia technika
1958 - Retranzlačný bod Hostýn CZ
1958 - Veľká Javorina zásobovacie akcie
1958 - Vysielač Brno-Kojál CZ
1958 - Retranzlačný bod Ostrava CZ
1958 - Veľká Javorina po roku prevádzky
1958 - Monoskop a diaľkový príjem
1959 - Veľká Javorina v januári
1959 - TV vysielač Krížna v zime
1959 - 1962 - TV vysielač Bratislava - Kamzík
1959 - Veľká Javorina vo výstavbe
1959 - Veľká Javorina hrubá stavba hotová
1959 - Miestne prenosy v Bratislave
1959 - Čas mladosti
1959 - Prvý priamy prenos z Nitry
1962 - Veľká Javorina nová veža
1962 - Retranzlačný bod Borová
1962 - Retranzlačný bod Kráľova Hoľa
Stretnutia veteránov

b.stofko@zoho.com

Televízna veža vo Wikipédii